thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Ở đây, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây là một nguyên tắc hòa...

Xem tiếp

Bốn Loại Bạn Tốt

Bốn Loại Bạn Tốt

Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sìgalaka (Thi-ca-la-việt): Này thanh niên, có bốn loại bạn tốt như thế này: Người bạn thường giúp đỡ mình. Người...

Xem tiếp

Nương Tựa Giáo Pháp

Nương Tựa Giáo Pháp

Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã ấn định quy trình rèn luyện cho các Tỷ-kheo, và thiết lập giới bổn Pàtimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa). Vào những ngày Uposatha (ngày Bố-tát),...

Xem tiếp

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Một người trên một vai cõng mẹ, và vai kia cõng cha, làm như vậy nếu sống được một trăm năm, cho đến khi tuổi tròn một trăm; và nếu người ấy chăm sóc cha...

Xem tiếp

Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

Này Bà-la-môn, người nào phỉ báng lại kẻ phỉ báng mình, mắng nhiết lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã gây sự với mình; người ấy được...

Xem tiếp

Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Hận Thù?

Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Hận Thù?

"Này Sakka Thiên chủ, chính là do đố kỵ và keo kiệt đã trói buộc chúng sinh như vậy, mặc dù họ muốn sống không oán ghét, không chống đối hay hận thù nhau, và...

Xem tiếp

Bốn Kiểu Hôn Nhân

Bốn Kiểu Hôn Nhân

- Này gia chủ, có bốn kiểu hôn nhân. Thế nào là bốn? Một kẻ đê tiện sống chung với một kẻ đê tiện. Một kẻ đê tiện sống chung với một thiên nữ. Một...

Xem tiếp

Bảy Đức Tánh Của Người Bạn Đích Thực

Bảy Đức Tánh Của Người Bạn Đích Thực

"Này các Tỷ-kheo, hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này. Thế nào là bảy? Người ấy cho những gì khó cho, Làm những gì khó làm, Nhẫn...

Xem tiếp

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

Này các người Licchavi, Thế nào là bảy nguyên tắc không bị suy tàn? ​Này các người Licchavi, bao lâu mà dân Vijjì (Bạc-Kỳ) thường hội họp, và tổ chức buổi...

Xem tiếp

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh. Thế nào là năm? Người này có khả năng pha thuốc. Người này biết cái gì có lợi ích và cái gì...

Xem tiếp