thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Kinh Thương Yêu

Kinh Thương Yêu

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc,...

Xem tiếp

Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh Của Đức Phật

Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh Của Đức Phật

"Khi Bồ Tát mạng chung trên cung trời Đâu-suất và nhập vào mẫu thai, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của Chư Thiên hiện ra khắp thế giới,...

Xem tiếp

An Lạc Trong Hiện Tại Và Tương Lai

An Lạc Trong Hiện Tại Và Tương Lai

- Này Vyagghapajjà, có bốn pháp đưa đến an vui hạnh phúc ngay trong đời này. Thế nào là bốn? Thành tựu nỗ lực bền bỉ. Thành tựu sự bảo vệ. Tình bạn...

Xem tiếp

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Này Visàkhà, khi một người phụ nữa sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là...

Xem tiếp

Già Và Chết

Già Và Chết

"Cổ xe xinh đẹp của vua cũng sẽ hư mòn, Tấm thân này cũng trải qua biến hoại như vậy, Nhưng Pháp của bậc chân nhân sẽ không bị hủy hoại; Bậc chân...

Xem tiếp

Chúng Sinh Sống Chết Theo Nghiệp

Chúng Sinh Sống Chết Theo Nghiệp

Đức Phật nới với một người Ba-la-môn: "Này Bà-la-môn, khi tâm Ta định tĩnh, thanh tịnh, trong sạch, không uế nhiễm, không phiền não, nhu hòa dễ uốn nắn, vững...

Xem tiếp

Trách Nhiệm Hỗ Trương

Trách Nhiệm Hỗ Trương

Có năm cách người con phải phụng dưỡng Cha Mẹ như phương Đông. [Người con phải nghĩ rằng]: "Tôi đã được Cha Mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại Cha Mẹ....

Xem tiếp

Hạng Người Tối Thắng

Hạng Người Tối Thắng

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong đời. Thế nào là bốn? Hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng không vì...

Xem tiếp

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Ở đây, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây là một nguyên tắc hòa...

Xem tiếp

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Một người trên một vai cõng mẹ, và vai kia cõng cha, làm như vậy nếu sống được một trăm năm, cho đến khi tuổi tròn một trăm; và nếu người ấy chăm sóc cha...

Xem tiếp