thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Già Và Chết

Già Và Chết

"Cổ xe xinh đẹp của vua cũng sẽ hư mòn, Tấm thân này cũng trải qua biến hoại như vậy, Nhưng Pháp của bậc chân nhân sẽ không bị hủy hoại; Bậc chân...

Xem tiếp

Chúng Sinh Sống Chết Theo Nghiệp

Chúng Sinh Sống Chết Theo Nghiệp

Đức Phật nới với một người Ba-la-môn: "Này Bà-la-môn, khi tâm Ta định tĩnh, thanh tịnh, trong sạch, không uế nhiễm, không phiền não, nhu hòa dễ uốn nắn, vững...

Xem tiếp

Trách Nhiệm Hỗ Trương

Trách Nhiệm Hỗ Trương

Có năm cách người con phải phụng dưỡng Cha Mẹ như phương Đông. [Người con phải nghĩ rằng]: "Tôi đã được Cha Mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại Cha Mẹ....

Xem tiếp

Hạng Người Tối Thắng

Hạng Người Tối Thắng

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong đời. Thế nào là bốn? Hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng không vì...

Xem tiếp

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Sáu Nguyên Tắc Hòa Hợp

Ở đây, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây là một nguyên tắc hòa...

Xem tiếp

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Đền Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Một người trên một vai cõng mẹ, và vai kia cõng cha, làm như vậy nếu sống được một trăm năm, cho đến khi tuổi tròn một trăm; và nếu người ấy chăm sóc cha...

Xem tiếp

Kính Trọng Cha Mẹ

Kính Trọng Cha Mẹ

Này các Tỷ kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với Phạm Thiên......

Xem tiếp

Bốn Loại Bạn Tốt

Bốn Loại Bạn Tốt

Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sìgalaka (Thi-ca-la-việt): Này thanh niên, có bốn loại bạn tốt như thế này: Người bạn thường giúp đỡ mình. Người...

Xem tiếp

Nương Tựa Giáo Pháp

Nương Tựa Giáo Pháp

Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã ấn định quy trình rèn luyện cho các Tỷ-kheo, và thiết lập giới bổn Pàtimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa). Vào những ngày Uposatha (ngày Bố-tát),...

Xem tiếp

Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

Này Bà-la-môn, người nào phỉ báng lại kẻ phỉ báng mình, mắng nhiết lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã gây sự với mình; người ấy được...

Xem tiếp