thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Hận Thù?

Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Hận Thù?

"Này Sakka Thiên chủ, chính là do đố kỵ và keo kiệt đã trói buộc chúng sinh như vậy, mặc dù họ muốn sống không oán ghét, không chống đối hay hận thù nhau, và...

Xem tiếp

Bốn Kiểu Hôn Nhân

Bốn Kiểu Hôn Nhân

- Này gia chủ, có bốn kiểu hôn nhân. Thế nào là bốn? Một kẻ đê tiện sống chung với một kẻ đê tiện. Một kẻ đê tiện sống chung với một thiên nữ. Một...

Xem tiếp

Bảy Đức Tánh Của Người Bạn Đích Thực

Bảy Đức Tánh Của Người Bạn Đích Thực

"Này các Tỷ-kheo, hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này. Thế nào là bảy? Người ấy cho những gì khó cho, Làm những gì khó làm, Nhẫn...

Xem tiếp

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

Này các người Licchavi, Thế nào là bảy nguyên tắc không bị suy tàn? ​Này các người Licchavi, bao lâu mà dân Vijjì (Bạc-Kỳ) thường hội họp, và tổ chức buổi...

Xem tiếp

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh. Thế nào là năm? Người này có khả năng pha thuốc. Người này biết cái gì có lợi ích và cái gì...

Xem tiếp

ĐỨC PHẬT DẠY NĂM PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐỐI TRỊ SÂN HẬN

ĐỨC PHẬT DẠY NĂM PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐỐI TRỊ SÂN HẬN

"Này các Tỳ Kheo, có năm phương cách để loại trừ sân hận mà vị Tỳ kheo cần phải áp dụng để loại bỏ hoàn toàn sân hận mỗi khi nó khởi lên đối với bất...

Xem tiếp

BIẾT KHEN CHÊ ĐÚNG LÚC

BIẾT KHEN CHÊ ĐÚNG LÚC

có bốn hạng người này hiện có mặt trong đời. Thế nào là bốn? Ở đây, có người nói lời chê trách với người đáng chê trách và lời chê trách ấy là chính...

Xem tiếp

NGƯỜI BẤT CHÁNH VÀ NGƯỜI CHƠN CHÁNH

NGƯỜI BẤT CHÁNH VÀ NGƯỜI CHƠN CHÁNH

"Này các Tỳ kheo, người bất chánh sở hữu những tính cách bất chánh; người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định như một người bất chánh, khuyên...

Xem tiếp

CHÚNG SANH SỐNG CHẾT THEO NGHIỆP

CHÚNG SANH SỐNG CHẾT THEO NGHIỆP

Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, Ta thấy rõ chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người xinh đẹp, kẻ xấu xí; người may mắn, kẻ bất...

Xem tiếp

HIỂU RÕ BẤT THIỆN PHÁP VÀ THIỆN PHÁP

HIỂU RÕ BẤT THIỆN PHÁP VÀ THIỆN PHÁP

Chư hiền, và thế nào là bất thiện pháp, thế nào là gốc rễ của bất thiện pháp; thế nào là thiện pháp và thế nào là gốc rễ của thiện pháp? Sát sanh là...

Xem tiếp