thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

Chùa Vạn Phước Cùng Với BTS GHPGVN Huyện Bình Đại Cúng Dường Trường Hạ

     Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019 (12/6/Kỷ Hợi) Chùa Vạn Phước cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Thường Trực BTS GHPGVN huyện Bình Đại và 32 Chùa, Tự Viện trong huyện Bình Đại đã đến thăm và cúng dường trường hạ tại Chùa Viên Minh và Chùa Bạch Vân - TP Bến Tre.

Tác bạch cúng dường Trường hạ Viên Minh - TP Bến Tre

     

     Đoàn do TT Thích Trí Định - Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Đại làm trưởng đoàn đến cúng dường Trường hạ Tăng tại Chùa Viên Minh - TP Bến Tre và Trường hạ Ni tại Chùa Bạch Vân - TP Bến Tre. Dịp này BTS GHPGVN huyện Bình Đại đã hướng dẫn Phật tử tại các Chùa, Tự Viện và các đạo tràng trong địa bàn huyện Bình Đại hòa hợp cùng nhau sắm sanh phẩm vật đến thăm và cúng dường tại hai Trường hạ.

Phật tử tác bạch cúng dường tại Trường hạ Ni - chùa Bạch Vân

 

      Tại các trường hạ, Thượng tọa Trưởng đoàn và chư tôn đức Tăng Ni đã hướng dẫn Phật tử niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức ban chức sự hạ trường, chư Tăng Ni hành giả an cư tại hai hạ Trường; đồng thời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật giúp chư hành giả đủ điều kiện an cư trong thời gian còn lại và gieo tạo phước điền cho hàng Phật tử tại gia.

Chư Tôn Đức Tăng Ni niêm hương cúng dường

 

    Thay mặt ban chức sự Trường hạ Tăng chùa Viên Minh, Hòa thượng Thích Nhựt Tấnn - ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát Trung ương kiêm Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đại diện Trường hạ Ni chùa Bạch Vân  cũng đáp từ đến phái đoàn cúng dường trường hạ của BTS GHPGVN huyện Bình Đại và các tự viện. HTcũng trình bày sơ nét về lịch trình tu học và sinh hoạt, của chư hành giả trong thời gian qua tại điểm an cư.

Ht Thích Nhật Tấn - Ban đáp từ

 

 

     Đây là truyền thống cúng dường trường hạ hàng năm trong mùa an cư do BTS GHPGVN huyện Bình Đại cùng với 23 Chùa, Tự viện trong địa bàn huyện Bình Đại tổ chức. Nằm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tăng Ni tại các hạ trường an tâm tu học trong suốt 3 tháng.

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

 

Các tin khác