Bốn Loại Bạn Tốt

Bốn Loại Bạn Tốt.

   Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sìgalaka (Thi-ca-la-việt): Này thanh niên, có bốn loại bạn tốt như thế này: 

 1. Người bạn thường giúp đỡ mình.
 2. Người bạn biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình.
 3. Người bạn chỉ cho mình biết những điều thiện lành.
 4. Người bạn biết đồng cảm với mình.

   - Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn tốt thường giúp đỡ mình:

 1. Người ấy bảo vệ bạn khi bạn vô ý bất cẩn.
 2. Người ấy bảo vệ tài sản bạn khi bạn bất cẩn.
 3. Người ấy là nơi nương tựa khi bạn sợ hãi.
 4. Khi bạn có nhu cầu cần thiết, người ấy giúp bạn gấp hai lần những gì bạn yêu cầu.

    - Có bốn trường hợp để có thể biết một người bạn tốt thường chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn:

 1. Người ấy tiết lộ bí mật của mình cho bạn biết.
 2. Người ấy giữ kín bí mật của bạn.
 3. Người ấy không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn.
 4. Và thậm chí người ấy có thể hy sinh mạng sống vì bạn.

   - Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn chỉ cho mình biết những điều thiện lành:

 1. Người ấy ngăn cản bạn làm điều ác.
 2. Người ấy thúc đẩy bạn làm điều thiện.
 3. Cho bạn biết những điều bạn chưa nghe.
 4. Chỉ cho bạn con đường tái sanh lên cõi Thiên.

   - Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn đồng cảm với mình:

 1. Người ấy không vui trước nỗi bất hạnh của bạn.
 2. Người ấy hoan hỷ khi bạn được may mắn.
 3. Người ấy ngăn chặn những ai nói xấu bạn.
 4. Và Khuyến khích những ai ca ngợi bạn.

(Trường BK II, Kinh số 31, tr 538-540)

 

Các tin khác