thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Bảy Nguyên Tắc Ổn Định Xã Hội

Bảy Nguyên Tắc Ổn Định Xã Hội

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ànanda đang đứng hầu quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả: - Này Ànanda, người có nghe dân Vajjì tổ chức hội họp thường...

Xem tiếp

Những Đổi Thay Của Cuộc Sống

Những Đổi Thay Của Cuộc Sống

Này các Tỷ-kheo, khi kẻ vô văn phàm phu được thắng lợi người ấy không suy nghĩ như sau: "Sự thắng lợi đã đến với ta là vô thường, bị ràng buộc với khổ...

Xem tiếp

Bảy Hạng Vợ

Bảy Hạng Vợ

- Này Sujàtà, có bảy hạng vợ. Thế nào là bảy? Hạng vợ như sát nhân. Hạng vợ như ăn trộm. Hạng vợ như kẻ độc tài. Hạng vợ như người mẹ. Hạng...

Xem tiếp

Sử Dụng Tài Sản Đúng Đắn

Sử Dụng Tài Sản Đúng Đắn

Thế Tôn nói với trưởng giả Cấp Cô Độc: - Với tài sản thâu hoạch do nỗ lực, năng động, tích lũy được bằng sức mạnh của cánh tay, kiếm được bằng...

Xem tiếp

Bốn Loại Nghiệp

Bốn Loại Nghiệp

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp được ta thuyết giảng sau khi Ta tự mình chứng ngộ với thắng trí. Thế nào là bốn? Có nghiệp tối với những quả...

Xem tiếp

Đảnh Lễ Sáu Phương

Đảnh Lễ Sáu Phương

Có năm cách người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương đông. (Người con phải suy nghĩ rằng): "Tôi đã được cha mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha...

Xem tiếp

Kinh Thương Yêu

Kinh Thương Yêu

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc,...

Xem tiếp

Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh Của Đức Phật

Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh Của Đức Phật

"Khi Bồ Tát mạng chung trên cung trời Đâu-suất và nhập vào mẫu thai, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của Chư Thiên hiện ra khắp thế giới,...

Xem tiếp

An Lạc Trong Hiện Tại Và Tương Lai

An Lạc Trong Hiện Tại Và Tương Lai

- Này Vyagghapajjà, có bốn pháp đưa đến an vui hạnh phúc ngay trong đời này. Thế nào là bốn? Thành tựu nỗ lực bền bỉ. Thành tựu sự bảo vệ. Tình bạn...

Xem tiếp

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Này Visàkhà, khi một người phụ nữa sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là...

Xem tiếp