thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

Phật Học và Đời Sống

Ý NGHĨA ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

Ý NGHĨA ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

ới truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Đàn tràng...

Xem tiếp

Ý NGHĨA ĐÈN HOA ĐĂNG

Ý NGHĨA ĐÈN HOA ĐĂNG

Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta lại tổ chức lễ hoa đăng? Ánh sáng đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Chúng ta tổ chức lễ hoa đăng với rất nhiều ngọn...

Xem tiếp

AN CƯ KIẾT HẠ NGUỒN SINH LỰC CỦA TĂNG

AN CƯ KIẾT HẠ NGUỒN SINH LỰC CỦA TĂNG

An cư kiết hạ là một thông lệ từ lâu của các đạo sĩ Ấn Độ khi tăng đoàn Phật giáo hãy còn chưa xuất hiện. Thời tiết Ấn Độ có vẻ khác hơn Việt Nam...

Xem tiếp

Năm Đặc Tính Của Tỳ Kheo

Năm Đặc Tính Của Tỳ Kheo

Tỷ kheo còn được gọi là Bí sô, Bậc sô hay Tỳ khưu, được giải thích là Khất sỹ, Bố ma, phá phiền não, trì tịnh giới. Luận Trí Độ giải thích nghĩa Tỳ...

Xem tiếp

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ PHẬT ĐẢN

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ PHẬT ĐẢN

Cách đây 2566 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện tướng của Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhārtha Gautama) con Đức vua Tịnh Phạn...

Xem tiếp