Phật Học và Đời Sống

ĐỨC TÍNH CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG TÔN DUNG CỦA NGƯỜI NỮ

ĐỨC TÍNH CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG TÔN DUNG CỦA NGƯỜI NỮ

Bồ tát Quán Thế Âm (Phạn ngữ: Avalokiteśvara) trong tín ngưỡng người Việt là một vị Bồ tát có tâm đại bi – đại từ được đề cập trong kinh văn Phật giáo...

Xem tiếp

Ý NGHĨA ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

Ý NGHĨA ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

ới truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Đàn tràng...

Xem tiếp

Ý NGHĨA ĐÈN HOA ĐĂNG

Ý NGHĨA ĐÈN HOA ĐĂNG

Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta lại tổ chức lễ hoa đăng? Ánh sáng đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Chúng ta tổ chức lễ hoa đăng với rất nhiều ngọn...

Xem tiếp

AN CƯ KIẾT HẠ NGUỒN SINH LỰC CỦA TĂNG

AN CƯ KIẾT HẠ NGUỒN SINH LỰC CỦA TĂNG

An cư kiết hạ là một thông lệ từ lâu của các đạo sĩ Ấn Độ khi tăng đoàn Phật giáo hãy còn chưa xuất hiện. Thời tiết Ấn Độ có vẻ khác hơn Việt Nam...

Xem tiếp

Năm Đặc Tính Của Tỳ Kheo

Năm Đặc Tính Của Tỳ Kheo

Tỷ kheo còn được gọi là Bí sô, Bậc sô hay Tỳ khưu, được giải thích là Khất sỹ, Bố ma, phá phiền não, trì tịnh giới. Luận Trí Độ giải thích nghĩa Tỳ...

Xem tiếp

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ PHẬT ĐẢN

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ PHẬT ĐẢN

Cách đây 2566 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện tướng của Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhārtha Gautama) con Đức vua Tịnh Phạn...

Xem tiếp

Học Làm Người

Học Làm Người

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn...

Xem tiếp

LÁ THƯ MÙA PHẬT ĐẢN

LÁ THƯ MÙA PHẬT ĐẢN

Sự Đản sanh của Đức Phật là duyên lành lớn nhất mà Ngài mang đến cho nhân loại. Tuệ giác của Ngài chính là ngọn đèn soi sáng nhân thế suốt hơn 2.500 năm qua....

Xem tiếp

Học cách cúi đầu

Học cách cúi đầu

Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm...

Xem tiếp

DẠY CON LÒNG TỬ TẾ

DẠY CON LÒNG TỬ TẾ

Trong vấn đề dạy dỗ con cái, đâu là lằn ranh giữa dìu dắt, uốn nắn, tập cho con có trách nhiệm và kiềm chế? Lằn ranh nằm nơi động lực của ta. Khi ta xem đứa...

Xem tiếp