Trách Nhiệm Hỗ Trương

Trách Nhiệm Hỗ Trương

   Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sigalaka (Thi-ca-la-việt): 

   Này con trai của gia chủ, các bậc Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Sáu điểm này được xem như là sáu phương. Phương Đông chỉ Cha Mẹ. Phương Nam chỉ các bậc Thầy. Phương Tây chỉ vợ con. Phương Bắc chỉ bạn bè. Phương Dưới chỉ gia nhân, thợ thuyền, người giúp việc. Phương Trên chỉ Sa-môn, Bà-la-môn. 

  1.     Có năm cách người con phải phụng dưỡng Cha Mẹ như phương Đông. [Người con phải nghĩ rằng]: "Tôi đã được Cha Mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại Cha Mẹ. Tôi sẽ làm tròn bổn phận đối với Cha Mẹ. Tôi sẽ giữ gìn truyền thống gia đình. Tôi sẽ sống xứng đáng là người kế thừa. Sau khi Cha Mẹ tôi qua đời, tôi sẽ cúng dường phẩm vật để hồi hướng công đức cho Cha Mẹ". Và Cha Mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông, sẽ có năm cách để đáp trả lại: Cha Mẹ sẽ ngăn cản con làm điều ác, ủng hộ con làm điều thiện, dạy con có tay nghề, cưới vợ thích hợp cho con. Bằng cách này phương Đông được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai nạn nguy hiểm.
  2.    Năm cách này người đệ tử phải phụng dưỡng các bậc Thầy như phương Nam: Bằng cách đứng lên chào Thầy, hầu hạ Thầy, lắng nghe Thầy, phục vụ Thầy, nắm vững các kỹ năng Thầy đã dạy. Và các bậc Thầy được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam, sẽ có năm cách đáp trả lại: Các Thầy sẽ huấn luyện tận tình, đảm bảo các đệ tử nắm vững được những gì họ cần phải nắm vững, dạy cho đệ tử thông suốt vững vàng các nghề nghiệp, cung cấp sự an toàn cho đệ tử về mọi mặt. Bằng cách này, phương Nam được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm.
  3.    Có năm cách này người chồng phải đối xử với người vợ như phương Tây: Tôn trọng vợ bằng cách không xem thường vợ, chung thủy với vợ, trao quyền hành cho vợ, tặng vợ những món đồ trang sức. Và người vợ được chồng đối xử như vậy sẽ có năm cách để đáp lại: Bằng cách tổ chức tốt đẹp công việc nội trợ, đối xử tử tế với gia nhân, trung thành với chồng, giữ gìn tài sản của chồng, khéo léo và cần mẫn trong mọi việc cần phải làm. Bằng cách này, phương Tây được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm.
  4.    Có năm cách một người nam đối xử với bạn bè và người đồng sự như phương Bắc: Bằng cách tặng quà cho bạn, nói lời ái ngữ, quan tâm đến an sinh của bạn, đối xử với bạn như với chính mình và giữ lời hứa. Người bạn và người đồng sự được đối xử như vậy sẽ có năm cách đáp trả lại: Chăm sóc bạn khi bạn lơ đãng, chăm sóc tài sản của bạn khi bạn lơ đãng, là nơi nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn, quan tâm đến con cái của bạn. Bằng cách này, phương Bắc được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm.
  5.    Có năm cách này một chủ nhân phải đối xử với nô bộc và công nhân của mình như phương Dưới: Bằng cách sắp xếp công việc theo khả năng của họ, lo cung cấp thực phẩm và lương tiền cho họ, chăm sóc khi họ ốm đau, chia sẽ thức ăn ngon với họ và cho họ nghỉ phép đúng lúc. Những nô bộc và công nhân được chủ nhân đối xử như vậy, sẽ có năm cách đáp trả lại: Họ phải thức dậy sớm hơn chủ, đi ngủ muộn hơn chủ, chỉ nhận những gì chủ cho, làm thật tốt công việc của mình, là những người mang lại danh thơm tiếng tốt cho chủ nhân. Bằng cách nay, phương Dưới được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm.
  6.    Có năm cách một gia chủ đối với Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: Bằng cách bày tỏ lòng kính yêu về thân, khẩu, ý; mở rộng cửa đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy những phẩm vật cần thiết. Các Sa-môn, Bà-la-môn được gia chủ đối xử như phương Trên sẽ có năm cách để đáp trả lại: Ngăn cản không để gia chủ làm điều ác, khuyến khích gia chủ làm điều thiện, có lòng từ bi đối với gia chủ, giảng dạy cho gia chủ những gì người ấy chưa được nghe, làm sáng tỏ những gì gia chủ đã được nghe và chỉ bày cho gia chủ con đường đưa đến cõi Thiên. Bằng cách này, phương Trên được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm.

(Trường BK II, Kinh số 31: Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt, tr 529-545).

Các tin khác