thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Chư Tăng Trường hạ Chùa Vạn Phước Bố Tát Thính giới kỳ 3

Chư Tăng tại Trường hạ chùa Vạn Phước Bố Tát - Thính giới kỳ 3 trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2568.

Chư Tăng Trường hạ chùa Vạn Phước


     Sáng nay, ngày 30/05 Giáp Thìn (05/07/2024), tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Vạn Phước, đã trang nghiêm diễn ra lễ Bố tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư Kiết hạ của chư Tôn đức Hành giả An cư và Chư Tăng trong huyện Bình Đại, Bến Tre.

ĐĐ. Thích Phước Minh trùng tuyên Tỳ kheo giới.


     Bố tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.


     Nghi thức Bố tát thính giới còn là dịp để chư vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni cùng nhau đọc tụng lại giới bổn, nhớ lại những giới điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Qua đó, mỗi vị sẽ tự quán xét, kiểm điểm lại bản thân mình. Nếu có gì sai phạm thì sám hối và cố gắng sửa đổi; nếu đã giữ gìn giới luật nghiêm minh thì cứ vậy mà phát huy.

 Một số hình ảnh ghi nhận:
 

 

Tin ảnh: Phước Toàn

Các tin khác