Chùa Vạn Phước Cùng Với BTS GHPGVN Huyện Bình Đại Cúng Dường Trường Hạ

     Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019 (12/6/Kỷ Hợi) Chùa Vạn Phước cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Thường Trực BTS GHPGVN huyện Bình Đại và 32 Chùa, Tự Viện trong huyện Bình Đại đã đến thăm và cúng dường trường hạ tại Chùa Viên Minh và Chùa Bạch Vân - TP Bến Tre.

Tác bạch cúng dường Trường hạ Viên Minh - TP Bến Tre

     

     Đoàn do TT Thích Trí Định - Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Đại làm trưởng đoàn đến cúng dường Trường hạ Tăng tại Chùa Viên Minh - TP Bến Tre và Trường hạ Ni tại Chùa Bạch Vân - TP Bến Tre. Dịp này BTS GHPGVN huyện Bình Đại đã hướng dẫn Phật tử tại các Chùa, Tự Viện và các đạo tràng trong địa bàn huyện Bình Đại hòa hợp cùng nhau sắm sanh phẩm vật đến thăm và cúng dường tại hai Trường hạ.

Phật tử tác bạch cúng dường tại Trường hạ Ni - chùa Bạch Vân

 

      Tại các trường hạ, Thượng tọa Trưởng đoàn và chư tôn đức Tăng Ni đã hướng dẫn Phật tử niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức ban chức sự hạ trường, chư Tăng Ni hành giả an cư tại hai hạ Trường; đồng thời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật giúp chư hành giả đủ điều kiện an cư trong thời gian còn lại và gieo tạo phước điền cho hàng Phật tử tại gia.

Chư Tôn Đức Tăng Ni niêm hương cúng dường

 

    Thay mặt ban chức sự Trường hạ Tăng chùa Viên Minh, Hòa thượng Thích Nhựt Tấnn - ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát Trung ương kiêm Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đại diện Trường hạ Ni chùa Bạch Vân  cũng đáp từ đến phái đoàn cúng dường trường hạ của BTS GHPGVN huyện Bình Đại và các tự viện. HTcũng trình bày sơ nét về lịch trình tu học và sinh hoạt, của chư hành giả trong thời gian qua tại điểm an cư.

Ht Thích Nhật Tấn - Ban đáp từ

 

 

     Đây là truyền thống cúng dường trường hạ hàng năm trong mùa an cư do BTS GHPGVN huyện Bình Đại cùng với 23 Chùa, Tự viện trong địa bàn huyện Bình Đại tổ chức. Nằm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tăng Ni tại các hạ trường an tâm tu học trong suốt 3 tháng.

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

 

Các tin khác