thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

Thư Mời Lễ TRI ÂN TAM BẢO và KHÁNH TUẾ ÂN SƯ [Sinh nhật lần thứ 49 của Sư Phụ Trụ trì]

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ gần xa !

“Trời hạ mưa chiều lất phất bay

Chuông chùa thổn thức vọng ngân dài

Hoa tâm hiếu hạnh dâng tam Bảo

Báo đáp ân sâu nguyện tỏ bày”.

     Hằng năm, khi tiết trời hạ đang dần chuyển sang thu, thì đây cũng là khoảng thời gian mà toàn thể Chư Tăng, Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phước hướng về Tam Bảo, hướng về ân đức giáo dưỡng của Thầy tổ.

     Nhằm để tưởng nhớ đến ơn sâu Tam Bảo và ân đức giáo dưỡng của Thầy Tổ. Chư Tăng và Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phước trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ Tri Ân Tam Bảo và Khánh Tuế Ân Sư, thành kính dâng lên Tam Bảo những  đóa sen tâm thanh khiết, để đền đáp phần nào ân đức sâu nặng, đồng thời thành tâm Kính mừng Khánh tuế (Sinh Nhật) lần thứ 49 của Sư Phụ trụ trì khả kính.

     Vậy xin trân trọng kính mời quý Thiện nam,Tín nữ Phật tử gần xa, vào lúc 18 giờ, ngày 23 tháng 6 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 21 tháng 7 năm 2022), dành thời gian quý báu thân lâm về Chùa Vạn Phước, ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, tỉnh Bến Tre cùng tham dự.

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần làm cho buổi lễ thêm phần long trọng,

Trân trọng được đón tiếp!

Nam Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Các tin khác