thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Trường hạ Chùa Vạn Phước - Bình Đại, Bến Tre Tác Pháp An Cư PL. 2568 - DL. 2024

TRƯỜNG HẠ CHÙA VẠN PHƯỚC TÁC PHÁP AN CƯ PL. 2568 - DL. 2024

Hành giả Tác Pháp đối thú An Cư 

 

Theo truyền thống hằng năm, sau ngày Phật đản sanh là hàng đệ tử Phật thường trở về một trú xứ kết giới an cư, nghiêm trì giới luật, trau dồi Tam vô lậu học. Trên tinh thần ấy, sáng ngày 23/5/2024 (nhằm ngày 16/4/Giáp Thìn), tại Trường hạ chùa Vạn Phước, TT Bình Đại, tỉnh Bến Tre Chư Tăng đã tác pháp An cư kiết Hạ PL.2568, năm nay Trường hạ chùa Vạn Phước có 50 hành giả An cư trong đó có; 35 hành giả cấm túc và 15 hành giả ngoại thiền.

 

Chư hành giả đối thú An Cư

 

Trước Tam Bảo Chư Tăng hành giả đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhuận An – Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bình Đại làm Thiền chủ, và Thượng tọa Thích Huệ Xuân – Trụ trì chùa An Lộc làm Phó Thiền chủ; Đại đức Thích Phước Chí – UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban TTXH PG tỉnh Bến Tre, Trụ trì chùa Vạn Phước làm Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ.

 

Cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhuận An làm Thiền chủ.

 

Tại buổi lễ, sau khi chư vị Hòa thượng đối thú an cư, chư Tăng đã tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư.

 

Hòa thượng Thích Nhuận An cũng đã sách tấn chư hành giả sau khi tác pháp an cư luôn giữ cố gắng thực hành nghiêm mật giới luật và các thời khóa tu tập để giúp trí tuệ tăng trưởng, ngõ hầu báo đáp thâm ân của Đức Phật.

 

Sau Đây là một sô hình ảnh ghi nhận:

Tin - Ảnh: Phước Toàn

Các tin khác