Thông bạch

Thư Mời
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ, Đạo Hữu gần xa!
Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên
Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên
Thần thông vi diệu ngời công hạnh
Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền.
Hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của tình thương và sự hiểu biết, khả năng lắng nghe và một trái tim đồng cảm của Ngài đã làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh. Ở đâu có chúng sinh đau khổ là ở đó có Ngài thị hiện. Vì thế mà thế gian thường tôn xưng Ngài là Mẹ hiền.
Ngày Lễ Khánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, chính là duyên tốt lành để tỏ bày niềm kính tin và tri ân vô hạn hướng về Ngài. Với tâm niệm ấy, đạo tràng chùa Vạn Phước trang nghiêm, long trọng tổ chức Lễ KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, để cùng nhau thắp nén tâm hương kính dâng lên đấng Mẹ hiền tâm hiếu ân sâu sắc.
Vậy trân trọng kính mời quý Phật tử, gần xa dành thời gian quý báu, thân lâm về CHÙA VẠN PHƯỚC - ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre vào ngày 19 tháng 2 năm Giáp Thìn (nhằm Thứ 5, ngày 28/3/2024) để cùng đảnh lễ tri ân và nguyện cầu phúc lạc.
Sự hiện diện của Quý vị là thể hiện tâm kính tin Tam Bảo sâu sắc, và góp phần làm cho đàn lễ được thành tựu công đức.
Trân trọng được đón tiếp!
Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Thế Âm Bồ Tát!
-------------------------------***-----------------------------------


Chương Trình 

06h00 - 07h00: Đạo tràng vân tập dùng sáng
08h00 - 09h30 :Niêm hương bạch Phật, Đảnh Iễ Bồ Tát Quán Thế Âm.
09h30 - 11h00: Đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Cúng Phật
11h00 - 13h00: Thọ trai - chỉ tịnh
13h30 - 14h30: Đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm
15h00 - 16h30: Đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Mông sơn thí thực
16h30 - 17h30: Lễ phóng sanh
18h30 - 20h00: LỄ KHÁNH ĐẢN - VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (có chương trình riêng)
20h00 - 22h00: Chương trình Văn nghê Phật giáo - Kính mừng ngày Khánh Đản
22h00: Hoàn mãn.