Thông bạch

Dưới đây là thông tin một số ngày lễ lớn diễn ra hằng năm tại Chùa Vạn Phước, ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

  1. Ngày Mùng 1 Tết: Đón Giao Thừa và phát lộc đầu năm
  2. Ngày Mùng 8, 18, 28 tháng Giêng: Lễ Cầu An
  3. Ngày 15 tháng Giêng Âm Lịch: Lễ Rằm Thượng Nguyên
  4. Ngày 19 tháng 2 Âm Lịch: Lễ Kính Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
  5. Ngày 14 và 15 tháng Tư Âm Lịch: Đại Lễ Phật Đản (tắm Phật)
  6. Ngày 23 tháng 6 Âm Lịch: Lễ Tri Ân Tam Bảo - Khánh Tuế Ân Sư
  7. Ngày 14 và 15 tháng 7 Âm Lịch: Lễ Rằm Trung Nguyên và Vu Lan Báo Hiếu
  8. Ngày 29 tháng 7 và Mùng 1 tháng 8 (30/7 và 01/8 nếu tháng đủ) Âm Lịch: Lễ Húy Kỵ Tôn Sư
  9. Ngày 14 và 15 tháng 10 Âm Lịch: Lễ Rằm Hạ Nguyên
  10. Ngày 16 tháng 11 Âm Lịch: Lễ Kính Vía Đức Phật A DI Đà