thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

Một thời, Thế Tôn đang trú ở nước Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại điện thờ Sàrandada. Bấy giờ, có một người Licchavi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người ấy rằng: 

- Này các người Licchavi, Ta sẽ giảng cho các ông bảy nguyên tắc để không bị suy tàn. Hãy chú tâm lắng nghe. Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các người Licchavi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Này các người Licchavi, Thế nào là bảy nguyên tắc không bị suy tàn?

  1. ​Này các người Licchavi, bao lâu mà dân Vijjì (Bạc-Kỳ) thường hội họp, và tổ chức buổi hội họp thường xuyên, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  2. Bao lâu mà dân Vajjì hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  3. Bao lâu mà dân Vajjì không làm những gì mà luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, nhưng họ tiến hành các công việc theo các truyền thống xưa cổ mà dân Vajjì đã được phép làm, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  4. Bao lâu mà dân Vajjì vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc trưởng lão vajjì và xem những vị này xứng đáng được lắng nghe, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  5. Bao lâu mà dân Vajjì không dùng vũ lực để bắt cóc vợ và con gái của gia đình người khác, và ép buộc những người này sông với họ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  6. Bao lâu mà dân Vajjì vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ các nơi thờ tự truyền thống của người Vajjì, ở trong và ngoài thành phố, và không lãng quên các buổi cúng tế đúng pháp đã được thực hiện trong quá khứ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  7. Bao lâu mà dân Vajjì vẫn hộ trì đúng đắn, cung cấp nơi cư ngụ và bảo vệ an toàn cho các bậc A-la-hán, để cho các bậc A-la-hán chưa đến sẽ có thể đến trong tương lai, và những bậc A-la-hán đã đến có thể thỏa mái cư ngụ tại đó, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.

- Này các người Licchavi, bao lâu bao lâu mà bảy nguyên tắc không bị suy tàn này vẫn được dân Vajjì tiếp tục thực hiện, và dân Vajjì được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.

(Tăng Chi Bộ Kinh III, Ch7 (III): tr 296-298)

Các tin khác