Thư Ngỏ Cúng Dường Xây Dựng Tượng Đài Quán Thế Âm cao 54m

 

THƯ NGỎ

V/v Cúng dường xây dựng tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm cao 54m

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên

Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên

Thần thông vi diệu ngời công hạnh

Cứu vớt nhân sinh bớt lụy phiền.

Hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của tình thương và sự hiểu biết, khả năng lắng nghe và một trái tim đồng cảm của Ngài đã làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh. Vì thế mà thế gian thường tôn xưng Ngài là Mẹ hiền. Trước những hạnh nguyện lớn lao đó, chùa Vạn Phước xây dựng tôn tượng kim thân Bồ Tát Quán Thế Âm cao 54 mét, để quý Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài.

          Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng dù đã cố gắng nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công các hạng mục tiếp theo như là:

1. Đắp 33 tượng hóa thân Quán Âm (10 triệu/1 tượng)

2. Xây dựng và hoàn thiện 3 tầng trệt,

3. Cầu thang 2 bên đi lên tượng,

4. Đắp cánh sen làm lan can (500 nghìn/1 cánh sen)

    Vì thế, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử gần xa, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì tâm hạnh cao quý và lợi ích cho tha nhân, cùng nhau chung tay hùn phước cúng dường, xây dựng tượng đài Quán Thế Âm để công trình sớm được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

          Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Mọi sự phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919.239.608

STK: 7104 201 002 559 - Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (Nội dung; cúng dường XD Tượng Đài Bồ Tát Quán Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Các Nghệ nhân đang đắp 33 tượng hóa thân Quán Thế Âm

 

Xây dựng 3 tầng trệt và làm cầu thang 2 bên.

 

Cánh sen làm lan can xung quanh tượng.

 

Các tin khác