Hình Mẫu Băng Rôn Phướn Dọc Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022