thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

Chư Tăng huyện Bình Đại Bố tát, thính giới tại Trường hạ chùa Vạn Phước

Sáng nay, ngày 29 tháng 5 năm 2022 Chư Tăng hành giả an cư tại Trường hạ chùa Vạn Phước và chư Tăng tại huyện Bình Đại đã vân tập về chánh điện chùa Vạn Phước cử hành lễ Bố tát, thính giới chung.

HT Thích Nhuận An - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Đại, thiền chủ hạ trường đã niêm hương bạch Phật cử hành nghi thức thiền môn.

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

Cho nên, Chư Tôn Đức đã công cử Đại đức Thích Pháp Thông tuyên đọc lại giới Thinh Văn và Đại đức Thích Phước Minh tuyên đọc lại giới Bồ tát.

ĐĐ. Thích Pháp Thông tuyên đọc giới Thinh văn.
ĐĐ. Thích Phước Minh tuyên đọc giới Bồ Tát.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Các tin khác