Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022

 

Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022

Đây là Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022, do Chùa Vạn Phước Thiết kế.
Quý Thầy Cô cần file để in ấn cho Đại lễ Phật Đản sắp tới hoan hỷ liên hệ: 0944.33.66.08 để được gửi file. (Chỉ gửi qua Zalo).

01 MẪU PHƯỚN DỌC 200cmx80cm

Phướn dọc 200cmx80cm
phướn dọc 200x80cm 1
phướn dọc 200x80cm 2
phướn dọc 200x80cm 3
phướn dọc 200x80cm 4
phướn dọc 200x80cm 5
phướn dọc 200x80cm 6
phướn dọc 200x80cm 7
phướn dọc 200x80cm 8
phướn dọc 200x80cm 9
phướn dọc 200x80cm 10

02 BĂNG RÔN NGANG 300cmx60cm.

Băng Rôn Dài 300cmx60cm 1
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 2
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 3
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 4
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 6
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 7
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 8

 

Các tin khác