thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022

 

Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022

Đây là Mẫu Băng Rôn Phật Đản PL. 2566 - DL. 2022, do Chùa Vạn Phước Thiết kế.
Quý Thầy Cô cần file để in ấn cho Đại lễ Phật Đản sắp tới hoan hỷ liên hệ: 0944.33.66.08 để được gửi file. (Chỉ gửi qua Zalo).

01 MẪU PHƯỚN DỌC 200cmx80cm

Phướn dọc 200cmx80cm
phướn dọc 200x80cm 1
phướn dọc 200x80cm 2
phướn dọc 200x80cm 3
phướn dọc 200x80cm 4
phướn dọc 200x80cm 5
phướn dọc 200x80cm 6
phướn dọc 200x80cm 7
phướn dọc 200x80cm 8
phướn dọc 200x80cm 9
phướn dọc 200x80cm 10

02 BĂNG RÔN NGANG 300cmx60cm.

Băng Rôn Dài 300cmx60cm 1
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 2
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 3
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 4
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 6
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 7
Băng Rôn Dài 300cmx60cm 8

 

Các tin khác