THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp vì vậy mà Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Chính Quyền địa phương đã có công văn chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh.
Nay Chùa Vạn Phước kính thông báo tạm dừng tiếp đón khách đến chùa tham quan lễ Phật từ ngày 31/7/2020 đến khi có thông báo trở lại.
Việc cúng dường hộ hạ cho Chư Tăng đang An Cư tại chỗ quý Phật tử hoan hỷ liên hệ qua số điiện thoại: 0919239608 để được hướng dẫn và ghi nhận.
Rất mong các Phật tử thông cảm vì khó khăn này.

Cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhân dân được hưởng thái bình, đất nước Việt Nam thạnh trị.
Cũng xin nguyện cho các Phật tử tam tai bất nhiễm - dịch bệnh bất xâm - Cát tường như ý.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Các tin khác