thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

LỄ HOA ĐĂNG KÍNH VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2017

-Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

Ta bà có Phật Thích Ca

Cực Lạc có Đức Di Đà tịnh thanh

Chúng con một dạ chí thành

Kính mừng Khánh đản, Cha lành Tây Phương.

Hằng năm cứ vào tháng 11 âm lịch, lòng người con Phật lại trỗi lên niềm tri ân báo ân vô hạn đối với Đức Phật A Di Đà - Đấng Cha cha lành trong ba cõi, từ phụ của chúng sanh. Đức Phật A Di Đà đã với nguyên lực từ bi rộng lớn đã phát bốn mươi tám đại nguyện để cứu độ chúng sanh, vượt qua sông mê biển khổ, sanh tử luân hồi. Chúng sanh được tái sinh về nước của Ngài được vui hưởng trọn niềm an lạc, tiến về Phật quả.

Nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử thể hiện lòng tri ân Tam Bảo, tri ân Đức Từ phụ, hôm nay ngày 16/111/Đinh Dậu, chùa Vạn Phước trang nghiêm long trọng thiết lễ Hoa Đăng kính vía Đức Phật A Di Đà, để bày tỏ lòng hiếu kính của người con Phật.

Quang lâm và chứng minh có Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh BTS PHPGVN huyện Bình Đại cùng Chư Tôn Đức trong và ngoài tỉnh cùng nhất tâm hướng về đại lễ.

 

Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật
Hội Lân Sư Rồng biễu diễn cúng dường.

 

Rất đông Chư Tôn Đức và Phật cùng tham dự
ĐĐ. Thích Phước Minh dẫn chương trình

Toàn thể đạo tràng dâng đèn cúng dường

 

Các tin khác