thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Bảy Hạng Vợ

BẢY HẠNG VỢ

   

   Một thời Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá-vệ (Sàvatthì), trong rừng Kỳ-đà (Jeta) thuộc tinh xá Cấp Cô Độc (Anàthapindika). vào buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến nhà ông Cấp Cô Độc; tại nơi đó, Ngài ngồi xuống một chỗ ngồi được soạn sẵn. Vào lúc ấy, nhiều người trong nhà đang nói lớn tiếng và tạo những tiếng ồn ào khó chịu. Gia chủ Cấp Cô Độc đến gần Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với ông ta:

- Này gia chủ, vì sao những người trong nhà ông lại nói lớn tiếng và tạo ra những tiếng ồn ào khó chịu như thế? Người ta sẽ nghĩ rằng họ là những người đánh cá đang tranh dành cá.

- Bạch Thế Tôn, đó là nàng dâu của con tên là Sujàtà. Nàng giàu có và được đưa đến đây từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời cha chồng, mẹ chồng. Thậm chí nàng cũng không tôn vinh, kính trọng và cung kính Thế Tôn.

   Rồi Thế Tôn gọi nàng dâu Sujàtà:

- Hãy đến đây, Sujàtà.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

   Nàng đáp, và đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với nàng:

- Này Sujàtà, có bảy hạng vợ. Thế nào là bảy?

  1. Hạng vợ như sát nhân.
  2. Hạng vợ như ăn trộm.
  3. Hạng vợ như kẻ độc tài.
  4. Hạng vợ như người mẹ.
  5. Hạng vợ như người em gái.
  6. Hạng vợ như người bạn.
  7. Hạng vợ như người nữ tỳ.

Đó là bảy hạng vợ. Giờ đây con thuộc hạng nào?

- Con không hiểu ý nghĩa lời dạy của Thế Tôn trong từng chi tiết. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn có thể giảng pháp cho con bằng cách mà con có thể hiểu được ý nghĩa lời dạy trong từng chi tiết!

- Vậy thì, Này Sujàtà, nàng hãy lắng nghe, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Nàng Sujàtà trả lời. Và Thế Tôn giảng như sau:

Với tâm sân hận, lạnh lùng và vô cảm,

Ham muốn kẻ khác, khinh rẻ chồng mình,

Tìm cách giết hại người đã mua mình,

Hạng vợ như vậy gọi là vợ sát nhân.

 

Khi chồng kiếm được nhiều tiền của,

Do làm thủ công, buôn bán hay làm nông,

Người vợ tìm cách dấu một ít riêng cho mình,

Hạng vợ như vậy gọi là vợ ăn trộm.

 

Người ham ăn, biếng nhác, thích nhàn rỗi,

Đanh đá, hung bạo, nói năng thô lỗ,

Người đàn bà ức hiếp cả người nuôi mình,

Hạng vợ này gọi là vợ độc tài.

 

Người luôn hiền từ và giúp đỡ,

Săn sóc chồng như mẹ đối với con,

Cẩn thận bảo vệ tài sản chồng,

Hạng vợ này gọi là vợ như mẹ.

 

Người cung kính tôn trọng chồng

Như em gái đối với anh,

Khiêm tốn làm theo ý chồng,

Hạng vợ này gọi là vợ như em gái.

 

Người vui mừng khi trông thấy chồng,

Như người bạn hân hoan gặp bạn mình,

Người được giáo dục tốt, có đạo đức và tận tụy,

Hạng vợ này gọi là vợ như bạn.

 

Người không tức giận, sợ bị trừng phạt,

Chịu đựng chồng không hề oán hận,

Khiêm tốn tuân theo ý chồng,

Hạng vợ này gọi là vợ như nữ tỳ.

 

Những hạng vợ ở đây gọi là sát nhân,

Vợ ăn trộm và vợ độc tài,

Những hạng vợ này khi qua đời,

Sẽ bị tái sanh vào địa ngục.

Nhưng với các hạng vợ như mẹ, như em gái, như bạn,

Và hạng vợ được gọi là nữ tỳ,

Đức hạnh vững vàng, biết phòng hộ lâu dài,

Khi qua đời sẽ được tái sanh lên Thiên giới.

Này Sujàtà, đáy là bảy hạng vợ. Giờ đây con thuộc hạng vợ nào?

- Bạch Thế Tôn, bắt đàu từ hôm nay, con xin Ngài hãy xem con thuộc hạng vợ nữ tỳ.

(Tăng Chi BK III, Ch VI: Phẩm Các Người Vợ - tr 409)

 

Các tin khác