CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Này các Tỷ kheo, sở hữu năm đức tánh này, một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh. Thế nào là năm?

  1. Người này có khả năng pha thuốc.
  2. Người này biết cái gì có lợi ích và cái gì có hại, do đó người ấy giữ lại cái không có lợi ích và đưa ra những gì có lợi ích.
  3. Người này chăm sóc người bệnh với tâm từ, chứ không phải vì các phần thưởng vật chất.
  4. Người này không ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ nôn rửa hay nước bọt.
  5. Thỉnh thoảng người này có khả năng chỉ dẫn, khuyến khích khơi nguồn cảm hứng và làm cho người bệnh phấn khởi bằng một bài Pháp thoại.

Sở hữu năm đức tánh này, một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc người bệnh.

Sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc dễ dàng. Thế nào là năm?

  1. Người này làm những gì có lợi ích.
  2. Biết dùng vừa phải những gì có lợi ích.
  3. Có dùng thuốc men.
  4. Người này tiết lộ chính xác những triệu chứng bệnh của mình cho người chăm sóc tốt bụng biết; trường tình, đúng như trường hợp của mình, rằng tình trạng sức khỏe của mình đang tệ hại hơn, hay đang tiến triển tốt hơn, hay vẫn giữ nguyên như cũ.
  5. Người này có thể kiên nhẫn chịu đựng những cảm thọ về thân đang khởi lên, đau đớn, khốc liệt, đau nhói, đau như dao đâm, đau kinh khủng, rất khó chịu, vắt kiệt sức sống.

Sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc dễ dàng.

(Tăng Chi Bộ Kinh II, Ch.V, (XIII): 123-124, tr. 541-543)

Các tin khác