thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

 Đức Phật Bác Bỏ Sự Phỉ Báng

     Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Vương Xá (Ràjagaha), ở Trúc Lâm (Bamboo Grove), khu vực nuôi dưỡng sóc (Squirrel Sanctuary). Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja, mệnh danh là Bhàradvàja, người Ưa Phỉ Báng, được nghe nói rằng: "Có một Bà-la-môn khác thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, theo Sa-môn Gotama." Ông này không hài lòng, tức giận, đi đến gặp Thế Tôn và phỉ báng, xúc phạm Ngài bằng những lời lẽ thô bạo, ác độc.

     Khi ông ấy đã nói xong, Thế Tôn nói với ông ta: 

    - Này Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Các bạn bè, đồng nghiệp, bà con họ hàng cũng như khách khứa có đến thăm viếng ông hay không?

     - Thưa Tôn giả Gotama, họ có đến thăm tôi.

     - Lúc ấy, ông có mời họ một vài miếng ăn, một bữa cơm hay vài thức ăn chơi không?

     - Thưa Tôn giả Gotama, tôi có mời.

     - Nhưng họ không nhận các món ăn ấy, thì các món ấy thuộc về ai?

     - Nếu họ không nhận các món ăn ấy, thì các món ăn ấy thuộc về chúng tôi.

     Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta không phỉ báng bất cứ ai, không mắng nhiếc bất cứ ai, gây sự bất cứ ai. Ta không nhận những lời phỉ báng, mắng nhiết và gây sự mà ông đã thốt ra trước mặt Ta. Này Bà-la-môn, những lời của ông vẫn thuộc về ông!

     Này Bà-la-môn, người nào phỉ báng lại kẻ phỉ báng mình, mắng nhiết lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã gây sự với mình; người ấy được xem là đã nhận thức ăn, đã trao đổi thức ăn với kẻ ấy. Nhưng Ta không nhận thức ăn của ông, Ta không trao đổi thức ăn với ông. Này Bà-la-môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về ông! Này Bà-la-môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về ông!

(Tương Ưng BKI, Ch VII: tr 352-354)

Các tin khác