thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

LỜI PHẬT DẠY

Người Mang Hạnh Phúc Cho Nhân Loại

Người Mang Hạnh Phúc Cho Nhân Loại

Có một người, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho Chư...

Xem tiếp

Xứng Đáng Được Cúng Dường

Xứng Đáng Được Cúng Dường

Mùa an cư kiết hạ, Chư Tăng ngừng du phương hoằng hóa, tập trung về an trụ tại các đạo tràng thực hành an cư thì việc cúng dường của tín thí càng hậu hĩ,...

Xem tiếp

An Cư

An Cư

An cư nghĩa là ở yên, cuộc sống có yên ổn mới làm được mọi việc, vì thế phải an cư mới lạc nghiệp. Đối với đời sống xuất gia được yên ổn là một...

Xem tiếp

PHƯỚC BÁO THÙ THẮNG CỦA BỐ THÍ

PHƯỚC BÁO THÙ THẮNG CỦA BỐ THÍ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế...

Xem tiếp

Thiền Liệu Pháp Của Giấc Ngủ Bình An

Thiền Liệu Pháp Của Giấc Ngủ Bình An

Cuộc sống lao động hàng ngày, đối với hầu hết mọi người thật gain nan vất vả. Một giấc ngủ say, đầy đủ và an lành vào ban đêm là cơ hội quý báu nhằm...

Xem tiếp

Làm Giàu

Làm Giàu

Người Phật tử làm giàu trước hết nhằm đem lại hạnh phúc cho tự thân, gia đình và các nhân công, người phục vụ. Kế đến, đem tài sản của mình làm ra cho...

Xem tiếp

Thân Bệnh Nhưng Tâm Không Bệnh

Thân Bệnh Nhưng Tâm Không Bệnh

Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này gia chủ,...

Xem tiếp

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

Xem tiếp

Không Kinh Doanh Phi Pháp

Không Kinh Doanh Phi Pháp

Ngày nay, nhân loại đang sống trong thời đại văn minh và tiến bộ, song những thủ đoạn làm ăn bắt chính của các tập đoàn, băng đảng tội phạm lại càng tinh...

Xem tiếp

NGƯỜI CÀY RUỘNG

NGƯỜI CÀY RUỘNG

Này Bà la môn: Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, trí tuệ đối với ta là cày và ách mang, tàm quý là cán cày, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với...

Xem tiếp