LỜI PHẬT DẠY

Ước Nguyện

Ước Nguyện

Cầu mong và ước nguyện là một trong những hoạt động tâm linh của những người con Phật tại các chùa viện. Không ít những mong cầu giản dị, bình thường như...

Xem tiếp

Làm Giàu

Làm Giàu

Người Phật tử làm giàu trước hết nhằm đem lại hạnh phúc cho tự thân, gia đình và các nhân công, người phục vụ. Kế đến, đem tài sản của mình làm ra cho...

Xem tiếp

Không Kinh Doanh Phi Pháp

Không Kinh Doanh Phi Pháp

Ngày nay, nhân loại đang sống trong thời đại văn minh và tiến bộ, song những thủ đoạn làm ăn bắt chính của các tập đoàn, băng đảng tội phạm lại càng tinh...

Xem tiếp

Thiền Liệu Pháp Của Giấc Ngủ Bình An

Thiền Liệu Pháp Của Giấc Ngủ Bình An

Cuộc sống lao động hàng ngày, đối với hầu hết mọi người thật gain nan vất vả. Một giấc ngủ say, đầy đủ và an lành vào ban đêm là cơ hội quý báu nhằm...

Xem tiếp

Thân Bệnh Nhưng Tâm Không Bệnh

Thân Bệnh Nhưng Tâm Không Bệnh

Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này gia chủ,...

Xem tiếp

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

HAI HẠNG NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG

Xem tiếp