Chư Tăng Trường hạ chùa Vạn Phước Tác Pháp An Cư

 

 
Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày 16/04/Quý Mão) Chư Tăng hành giả tại Trường hạ Chùa Vạn Phước đã trang nghiêm cử hành lễ Tác Pháp bắt đầu mùa An Cư.  

 

 
Mùa An cư kiết hạ PL.2567 tỉnh Bến Tre được sự thống nhất và quyết định của Ban Thường trực BTS tỉnh sẽ tổ chức 05 điển An cư  tập trung để tạo điều kiện cho Tăng Ni được thuận tiện vừa tu học trong ba tháng và thừa hành tốt công tác Phật sự mà giáo hội giao phó – Trường hạ Tăng chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), chùa Vạn Phước (H.Bình Đại), chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam); Trường hạ Ni tại chùa Bạch Vân (TP.Bến Tre); Trường hạ Ni chùa Ngọc Linh (H.Thạnh Phú). Trước đó, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre long trọng khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023 cho toàn thể Tăng Ni hành giả của 05 trường hạ tập trung trên địa bàn tỉnh với sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức hạ trường.
 

 

Trường hạ Chùa Vạn Phước là một trong 3 điểm An Cư Kiết Hạ Chư Tăng của tỉnh Bến Tre. Năm nay Trường hạ chùa Vạn Phước có 50 hành giả (40 hành giả nội thiền và 10 hành giả ngoại thiền).

An Cư Kiết Hạ là truyền thống tốt đẹp của người xuất gia, Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác