thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Chùa Vạn Phước Thành Kính Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

               Sáng nay, ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu (10/5/2017) chùa Vạn Phước đã thành kính, trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561, Cúng dường Trai Tăng và thả cá phóng sanh.

 

 

 

Caption

 

 Sư Phụ chú nguyện cho quý Phật tử làm lễ Tắm Phật.

 Toàn thể đạo tràng tắm Phật.

Caption

 Em bé cũng nô nức được tắm Phật.

 

 

 ĐĐ. Thích Phước Minh hướng dẫn quý Phật tử rải hoa cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca.

 

 Quý Phật tử tác bạch cúng dường Trai Tăng.

Sư Phụ ban đạo từ đến quý Phật tử 

Chư Tăng chùa Vạn Phước

Các tin khác