thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Giai đoạn 3 - tạo sắc diện cho Kim Thân tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm 54m

Giai đoạn 3 - tạo sắc diện cho Kim Thân tượng đài  Bồ Tát Quan Thế Âm 54m

Các Nghệ nhân đang hoàn thiện sắc diện cho kim thân Bồ Tát Quan Âm cao 54m

Công trình tôn tạo kim thân Bồ Tát Quan Âm đang bước vào giai đoạn 3, giai đoạn hoàn thiện sắc diện. Dù ảnh hưởng của Đại dịch nhưng công trình vẫn duy trì thi công, chúng tôi mong rằng trong thời gian tới Quý Phật tử gần xa, quý mạnh thường quân, quý Cty doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ luôn tiếp tục đồng hành và chia sẻ những khó khăn với Bổn tự trong những tháng ngày khai sơn tạo tự này.

Chúng tôi rất biết ơn và hoan hỷ về những tấm lòng vàng của quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty doanh nghiệp trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong công việc xây dựng trang nghiêm chốn Già Lam. Tất cả những tấm lòng của quý vị hướng về Tam Bảo đang dần tao nên vóc dáng trang nghiêm chốn Thiền môn. Những công đức đó sẽ xây tạo nên những phước báu và công đức vô lượng mà quý vị đã gieo tạo nơi mảnh ruộng phước này.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm có thể thực hiện các cách như sau;

Quý Phật tử có thể đến trực tiếp chùa vào Bàn Thư ký tiếp lễ hoặc gặp Thầy trụ trì để được tiếp nhận cúng dường.

Nếu ở xa thì có thể chuyển khoản vào tài khoản Chùa Vạn Phước.

STK: 710.420.100.2559

Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

(nội dung; cúng dườg Tượng Quan Âm)

Chùa Vạn Phước

Ấ Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Facebook: Chùa Vạn Phước

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí

SĐT: 0919.239.608

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho công trình được thành tựu viên mãn.

 

Các tin khác