thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn Thăm và Sách tấn Chư Tăng Trường hạ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn Thăm và Sách tấn Chư Tăng Trường hạ 

 HT.Thích Nhựt Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

     

     Sáng nay, ngày 08 tháng 07 năm 2024 (03/06/Giáp Thìn) tại Trường hạ Chùa Vạn Phước đã cung đón HT.Thích Nhựt Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre quang lâm thăm và sách tấn Chư Tăng hành giả An cư.

Hòa thướng sách tấn Chư Tăng hành giả An cư.


     Hòa thượng đã chia sẻ: Chư Tăng hãy lấy tinh thần hòa hợp, lấy sức mạnh của tinh thần ấy mà vững tâm tinh tấn tu học, trong thời đại 4.0 bùng nổ đầy biến động những thông tin đa chiều gây ảnh hưởng đến Phật giáo. Cho nên, Phật giáo Việt Nam chúng ta nêu cao tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Hòa thướng nhấn mạnh tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".


     Phật giáo Việt Nam đã định hướng đời sống tinh thần và xây dựng các chuẩn mực đạo đức, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển.
     Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Trong thực hành giáo lý và cuộc sống, đạo Phật luôn đề cao tinh thần đạo và đời luôn gắn liền nhau. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Phật giáo đã bén rễ, ăn sâu và hòa nhập vào xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố của nền văn hóa truyền thống cao đẹp của người Việt Nam, nền văn minh, văn hiến Việt Nam. Vì thế mà Giáo hội chúng ta có câu biểu ngữ: "Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật"....


    Sau cùng Hòa thượng gửi lời chúc tốt đẹp đến Chư Tôn Đức Ban Chức sự hạ trường và khích lệ tinh thần tu học của Chư Tăng tại Hạ trường, dù hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin và tinh tấn trong việc học và tu tập.
 

Hòa thượng và Chư Tăng hành giả chụp hình lưu niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phước Toàn

Các tin khác