thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Lễ Bố Tát kỳ đầu tiên trong mùa An Cư Kiết hạ PL. 2568

Lễ Bố Tát kỳ đầu tiên trong mùa An Cư Kiết hạ PL. 2568
 

Chư Tăng dự Bố Tát giới.

   

     Sáng ngày, 29 tháng 4 năm Giáp Thìn (05/06/2024) chư hành giả An cư tại Trường hạ Chùa Vạn Phước và Chư Tăng trong và ngoài huyện Bình Đại đã trang nghiêm Bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Chư Tôn Đức quang lâm Đại Hùng Bửu Điện.


     Trong mùa An cư kiết hạ, chư hành giả mỗi tháng thực hiện 2 kỳ Bố-tát, thính giới, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng-đoàn.


     Bố Tát là việc quan trọng của Tăng đoàn cùng hòa hợp ngồi lại bên nhau, cùng trùng tuyên giới pháp Ba-la-đề-mộc-xoa, tôn trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cốt yếu của giới luật. Đây chính là nền tảng tạo nên sức mạnh của Tăng đoàn.

 

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Tin - Ảnh: Phước Toàn

Các tin khác