thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

LỄ HOA ĐĂNG KÍNH VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2017

-Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

Ta bà có Phật Thích Ca

Cực Lạc có Đức Di Đà tịnh thanh

Chúng con một dạ chí thành

Kính mừng Khánh đản, Cha lành Tây Phương.

Hằng năm cứ vào tháng 11 âm lịch, lòng người con Phật lại trỗi lên niềm tri ân báo ân vô hạn đối với Đức Phật A Di Đà - Đấng Cha cha lành trong ba cõi, từ phụ của chúng sanh. Đức Phật A Di Đà đã với nguyên lực từ bi rộng lớn đã phát bốn mươi tám đại nguyện để cứu độ chúng sanh, vượt qua sông mê biển khổ, sanh tử luân hồi. Chúng sanh được tái sinh về nước của Ngài được vui hưởng trọn niềm an lạc, tiến về Phật quả.

Nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử thể hiện lòng tri ân Tam Bảo, tri ân Đức Từ phụ, hôm nay ngày 16/111/Đinh Dậu, chùa Vạn Phước trang nghiêm long trọng thiết lễ Hoa Đăng kính vía Đức Phật A Di Đà, để bày tỏ lòng hiếu kính của người con Phật.

Quang lâm và chứng minh có Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh BTS PHPGVN huyện Bình Đại cùng Chư Tôn Đức trong và ngoài tỉnh cùng nhất tâm hướng về đại lễ.

 

Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật
Hội Lân Sư Rồng biễu diễn cúng dường.

 

Rất đông Chư Tôn Đức và Phật cùng tham dự
ĐĐ. Thích Phước Minh dẫn chương trình

Toàn thể đạo tràng dâng đèn cúng dường

 

Các tin khác