Trường Hạ chùa Vạn Phước Trang Nghiêm Lễ Bố Tát - Tụng Giới

Căn cứ Tỳ Ni tạng, giới luật đức Phật chế định, Sáng ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão (nhằm ngày 17/6/2023) Chư Tăng Hành giả An cư và Chư Tăng trong huyện Bình Đại trở về Trường hạ Chùa Vạn Phước trang nghiêm Bố tát, thính Giới. Đây là kỳ Bố tát đầu tiên của Trường hạ Chùa Vạn Phước trong mùa An cư năm nay.

HT. Thích Nhuận An niêm hương bạch Phật.

Đúng vào lúc 08h00 tất cả Chư Tăng vân tập về Đại Hùng Bửu Điện trang nghiêm thanh tịnh, niêm hương bạch Phật sau đó Chư Tăng Trương hạ đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Xuân - Phó Thiền chủ Tụng Tỳ kheo giới và Đại đức Thích Phước Minh tụng Bồ Tát giới. 

TT. Thích Huệ Xuân tụng Tỳ kheo giới.
ĐĐ. Thích Phước Minh tụng Bồ Tát giới.

 

Chư Tăng Hành giả An cư.


Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.


Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin ảnh: Phước Toàn

 

 

Các tin khác